Regulamin wynajmu domku letniskowego

 1. Wstępna rezerwacja terminu wynajmu domku możliwa jest telefonicznie lub mailowo.
 2. Warunkiem potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości
  wynajmu, w terminie wskazanym w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji wysyłanej drogą
  mailową.
 3. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji później niż 14 dni przed ustalonym przyjazdem
  wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Opłata za wynajem domku pobierana jest z góry gotówką przy pobieraniu kluczy.
 6. W dniu przyjazdu zostanie pobrana zwrotna kaucja w wysokości 300 zł. na pokrycie
  ewentualnych zniszczeń itp.
 7. W przypadku skrócenia wynajmu domku przez Gości, pobrana opłata za wynajem jest
  bezzwrotna.
 8. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania.
  Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby np.: dowód
  osobisty, prawo jazdy, paszport.
 9. Gość otrzymuje jeden klucz do drzwi wejściowych – jego zgubienie skutkuje naliczeniem
  dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł.
 10. Doba zaczyna się o godzinie 16, a kończy się o godzinie 10.
 11. Brak przyjazdu Gości bez wcześniejszej informacji do godziny 12 dnia następnego, po dniu
  umówionego przyjazdu, oznacza rezygnację z wynajmu. Gospodarz może wynająć domek
  innej osobie.
 12. Goście płacą dodatkowo za prąd tyle, ile zużyją, według wskazań licznika – 0,90 gr/kWh
  oraz za wodę/kanalizację 5 zł./doba. Zachęcamy w ten sposób do świadomej i oszczędnej
  konsumpcji mediów.
 13. Prosimy o zdanie wynajmowanego domku w stanie zbliżonym do tego, w jakim go Państwo
  otrzymali. Z reguły nie pobieramy dodatkowej opłaty za końcowe sprzątanie, ale w
  przypadku pozostawienia rażącego nieładu (np. rozrzucone śmieci, brudne naczynia,
  plamy na kanapie itp.) Goście będą proszeni o jego uprzątnięcie lub zostaną obciążeni
  dodatkowym kosztem w wysokości 100 zł.
 14. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
  uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych
  powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.
 15. W domku obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia papierosów pod rygorem
  usunięcia z obiektu.
 16. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 17. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie posesji wyłącznie za wyraźną zgodą
  Gospodarza.
 18. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy,
  papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub
  artystyczną lub innych rzeczy materialnych Gości.
 19. Gospodarz zapewnia bezpłatne miejsce parkingowe do domku, aczkolwiek nie ponosi
  odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do
  Gościa. Parking niestrzeżony
 20. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren posesji samochodów oraz innych
  pojazdów mechanicznych osób nie będących naszymi Gośćmi.
 21. Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom,
  nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.
 22. Gospodarz ma prawo usunąć Gości przed zakończeniem terminu wynajmu w przypadku
  naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy
  Goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu o
  konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie
  następuje zwrot pieniędzy za wynajem.
 23. Gospodarz oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci (m. in. piaskownica, huśtawki,
  trampolina), jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie
  korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź
  opiekunowie prawni.
 24. Gospodarz nie prowadzi usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domków podczas
  pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w
  wynajętym domku, jego obrębie.
 25. Istnieje możliwość przyjazdu z dobrze ułożonym zwierzęciem domowym po wcześniejszym
  uzgodnieniu z Gospodarzem. Zakaz przyjazdu z rasami psów powszechnie uważanymi za
  niebezpieczne. Dodatkowy koszt to 20 zł/doba za sztukę.
 26. W momencie wpłaty zadatku, Gość potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
  i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.
 27. Osoby wynajmujące domek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych
  osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych U. z 2002 r. nr 101, poz. 926